Předkupní právo

09.04.2020

V záplavě informací, týkající se nové dočasné situace ohledně koronaviru, by neměla zapadnout informace, týkající se předkupního práva.

Prezident ČR v pátek 3. 4. 2020 podepsal zákon ze dne 18. března 2020, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a který se týká předkupního práva.

Změna nabude účinnosti od 1. 7. 2020. Bude-li tedy uzavřena kupní smlouva do 30.6.2020, uplatní se předkupní právo tak, jak je dnes upraveno. U kupních smluv uzavřených dne 1.7.2020 a dále se již uplatní nová právní úprava.

Nová právní úprava v podstatě navrací původní stav, který existoval do 31.12.2017. Předkupní právo ze zákona bude vznikat pouze tehdy, pokud spoluvlastnictví vzniklo nezávisle na vůli spoluvlastníků, a tudíž spoluvlastníci neměli možnost z vlastní vůle ovlivnit svá práva a povinnosti (např. dědění). Toto předkupní právo je navíc časově omezeno na dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví.

Nové znění naleznete v dotčených paragrafech č. 1124 a 1125 občanského zákoníku.