Daň z nemovitosti pro rok 2022

12.01.2022

Nabyli jste do vlastnictví v roce 2021 nemovitost? Pak nezapomeňte, že jste povinni podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí pro rok 2022.

Koho se daňová povinnost týká

Daňové přiznání má povinnost podat každý, kdo v předešlém roce nabyl do svého vlastnictví nemovitost, tedy každý, kdo nemovitost koupil, zdědil nebo např. dostal darem.

Pokud jste uzavřeli kupní smlouvu na konci roku a podali návrh na vklad vlastnického práva na katastrální úřad ještě v minulém roce, ale katastrální úřad provedl vklad vlastnického práva ve váš prospěch až v roce letošním, jste rovněž povinni podat daňové přiznání, jelikož vlastnictví nabýváte zpětně ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva na katastrální úřad. 

Povinnost podat daňové přiznání mají také poplatníci, kteří u již přiznané nemovité věci provedli např. přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali, pokud na základě těchto změn současně došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží a podobně. Změnou rozhodnou pro stanovení daně je také změna výměry parcely na základě revize katastru nemovitostí. 

Do kdy je nutné daňové přiznání podat

Poplatník je povinen podat daňové přiznání u příslušného správce daně z nemovitých věcí do 31. ledna zdaňovacího období, letos tedy do pondělí 31.1.2022.

Jak mohu přiznání podat

Pokud máte zřízenou datovou schránku je nejrychlejší, nejpohodlnější a nejúspornější daňové přiznání vyplnit a odeslat elektronicky na portálu daňové správy zde>> . Samotné odeslání daňového přiznání proběhne přes portál daňové správy, vaše identita je ověřena prostřednictvím přihlášení do vaší datové schránky.

Pokud datovou schránku ani elektronický podpis zřízený nemáte, i v takovém případě doporučuji využít elektronické přiznání. Elektronicky vyplněné daňové přiznání si můžete následně stáhnout, vytisknout a odeslat poštou. Při elektronickém vyplňování vás navíc aplikace daňové správy upozorní na případné chyby a vyzve rovnou k jejich opravě.

Pokud jste ještě tzv. ze "staré školy" a preferujete vyplňování formulářů papírově, můžete si stáhnout příslušný formulář na stránkách Finanční správy a vyplnit ho ručně. Připravené daňové přiznání lze potom odeslat poštou nebo donést osobně na místně příslušný finanční úřad.

Na jaký finanční úřad mohu přiznání podat

Místně příslušný finanční úřad je určen podle adresy nemovitosti (pozor!, nikoli vašeho trvalého bydliště). Máte-li trvalé bydliště např. ve Slaném a nabyli jste nemovitost v Plzni, daňové přiznání pošlete na místně příslušný finanční úřad do Plzně.

Do kdy je nutné daň uhradit

Nejzazší lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí je 31. května. Finanční správa bude poplatníky informovat o jejich daňové povinnosti na rok 2022 jako tradičně formou složenky, kterou obdrží do poštovních schránek nebo formou hromadných předpisných seznamů, které budou v květnu k nahlédnutí na finančních úřadech.

Majitelé datových schránek dostanou namísto složenky informace pro placení daně z nemovitých věcí do svých datových schránek.

Co bude následovat v dalším roce?

Pozitivní zpráva je, že daňové přiznání k nově nabyté nemovitosti podáváte vždy pouze jednou. V následujících letech už vám jen bude chodit pravidelně složenka pro uhrazení daně :-)


Nejnovější články:

Potřebujete konzultaci?